ประมูลรถยนต์

บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  ได้ดำเนินการจัดให้มี การขายทอดตลาด โดยการประมูลฯ ในลักษณะเสนอราคาแข่งกันโดยเปิดเผย
ผ่านตัวแทน - ผู้จัดการประมูลรถยนต์ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับกันในวงการซื้อ - ขายรถยนต์   เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ทั้งด้าน
ราคา , สภาพตัวรถ - เครื่องรถยนต์ , บริการ , ทะเบียน - กรรมสิทธิ์  รวมถึงอายุงานการใช้ ตามความเป็นจริง ปัจจุบัน แก่ผู้ซื้อ และผู้เข้าร่วม
การประมูลฯ ทุกท่าน

ทั้งนี้  เงื่อนไข ระเบียบ หลักเกณฑ์ วัน และเวลาการประมูลรถยนต์ จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละ ผู้ดำเนินการจัดการประมูลเป็นรายไป  คือ

1.)  บริษัท สากลการประมูล จำกัด ( ในทุกวันอาทิตย์ )
2.)  บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ( ในทุกวันอังคาร )
3.)  บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด (ในทุกวันจันทร์)
4.)  บริษัท สหการประมูล จำกัด (ในทุกวันเสาร์)

ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมการประมูลฯ จึงควรศึกษา สอบถามและทำความเข้าใจให้ถูกต้องกับผู้จัดการประมูลฯ ก่อนร่วมทำการประมูลฯ ทุกครั้ง

หมายเหตุ   ; การประมูลรถยนต์ ของบริษัทฯ เป็นการขายตามสภาพทรัพย์สิน ที่เห็น และเป็นอยู่จริง  ณ วันที่ทำการประมูล

ขั้นตอนการประมูล

1. ตรวจสอบสภาพรถยนต์คันที่สนใจ
2. ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูล
3. เข้าร่วมประมูล
4. ชำระเงิน
5. ติดต่อรับรถยนต์
6. รับเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์

<< กลับ

 

 
Copyright (c) Honda Leasing [Thailand] 2011. All Rights Reserved.